• Generała Józefa Bema 11, 31-517 Kraków
 • +48 607 693 346
 • biuro@gwarantinkaso.pl

GWARANT Inkaso

Windykacja należności

Zakup wierzytelności

Kupno wierzytelności

Gwarant Inkaso zajmuje się zakupem wierzytelności pochodzących z obrotu gospodarczego B2B wynikających z faktur, umów oraz transakcji pomiędzy osobami fizycznymi. Oferta kupna dotyczy wierzytelności wymagalnych i niewymagalnych, należności głównych i not odsetkowych. Zakupu wierzytelności nasza firma dokonuje na podstawie cesji wierzytelności przejmując całą należność i ryzyko związane z jej odzyskaniem.

Skupujemy wierzytelności:

 • wynikające z obrotu gospodarczego
 • osób fizycznych wynikające z tytułu umów cywilno-prawnych ,nakazów zapłaty
 • wymagalne, których upłynął termin płatności
 • niewymagalne ( z odroczonym terminem płatności) , których termin wymagalności jeszcze nie nastąpił

 

Korzyści wynikające ze sprzedaży wierzytelności:

 • szybki dostęp do gotówki dla firm, które chcą odblokować zamrożony kapitał
 • poprawa płynności finansowej poprzez uzyskanie ze sprzedaży dodatkowej gotówki
 • uniknięcie ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika
 • uniknięcie kosztów związanych z długotrwałym odzyskiwaniem należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym
 • poprawa bilansu poprzez zaksięgowanie wierzytelności na koszt uzyskania przychodu – w efekcie powoduje obniżenie podatku

 

Proces zakupu wierzytelności:

 • weryfikacja wierzytelności , której dokonujemy do 3 dni roboczych po otrzymaniu pełnej dokumentacji
 • wycena wierzytelności- dokonujemy wyceny przesyłając propozycję do klienta
 • zawarcie umowy i przelew pieniędzy na Państwa konto

 

Wierzytelności, które skupujemy muszą być wolne od wad prawnych, nieobciążone prawami osób trzecich, bądź zajęte przez organ egzekucyjny; bezsporne, gdzie dłużnik nie podważa zasadności roszczenia, wolne od wszelkich postępowań sądowych, w tym upadłościowego lub układowego.

W celu przygotowania oferty oraz wyceny wierzytelności prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 • dokumenty potwierdzające wysokość oraz tytuł prawny roszczenia ( nakaz zapłaty, uznanie długu , umowa, faktura )
 • protokół potwierdzający wykonanie usługi
 • korespondencja z dłużnikiem
 • krótki opis dłużnika

 

Prosimy o przesłanie w/w dokumentów na adres : biuro@gwarantinkaso.pl