• Generała Józefa Bema 11, 31-517 Kraków
  • +48 607 693 346
  • biuro@gwarantinkaso.pl

GWARANT Inkaso

Windykacja należności

Windykacja należności

Windykacja należności

Windykacja polubowna

Celem windykacji polubownej, którą prowadzi nasza firma jest jak najszybsze odzyskanie przeterminowanych wierzytelności naszych Klientów bez wchodzenia na drogę sądową.

Proces ten rozpoczynamy od sprawdzenia sytuacji majątkowej i prawnej dłużnika. Następnie nawiązujemy kontakt z dłużnikiem i negocjujemy spłaty wierzytelności ustalając harmonogram spłat długu. Działania przeprowadzamy w miejscu zamieszkania dłużnika lub w siedzibie jego firmy co pozwala nam ocenić jego rzeczywistą sytuację finansową. W negocjacji z dłużnikiem nie opieramy się na standardowych schematach lecz używamy wypracowanych i ciągle udoskonalanych metod działania. Po zawarciu ugody nadzorujemy terminowość spłaty według ustalonych warunków w porozumieniu.

Korzyści dla wierzyciela wynikające z windykacji polubownej to brak kosztów a przede wszystkim – krótszy okres czasu odzyskania długu w odrożnieniu do postępowania sądowego. W przypadku odmowy dobrowolnej zapłaty zobowiązania lub w przypadku kiedy windykacja polubowna nie przynosi oczekiwanych efektów, rozpoczynamy windykację sądową.

Windykacja sądowa

W przypadku negatywnego efektu windykacji polubownej sprawa jest kierowana na drogę postępowania sądowego.

Windykacja sądowa dzieli się na następujące etapy:

  • analiza dokumentacji dotyczącej wierzytelności przedstawionej przez wierzyciela;
  • wybór indywidualnego trybu postępowania często po ustaleniu dodatkowych informacji i danych dłużnika – składniki majątku, również -ukrytego np. bezprawnie zbycie – w tym przypadku zastosowanie Skargi Pauliańskiej;
  • sporządzenie odpowiednich wniosków i dokumentacji sądowej;

 

Po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego skierowanie sprawy komornika i nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym,
Nasza firma zapewnia reprezentację pełnomocnika procesowego oraz pełną obsługę prawną co znacznie skraca czas uzyskania nakazu zapłaty. Posiadając prawomocne orzeczenie oddajemy sprawę do skutecznego komornika oraz oferujemy:

Wsparcie czynności komornika. Oczywiście samo oddanie sprawy do komornika nie daje gwarancji wyegzekwowania wierzytelności, ponieważ proszę pamiętać o tym, iż komornik przeprowadzi egzekucję tylko z majątku, który wierzyciel wskaże, sprawdzi konta dłużnika jednak nie wszystkich banków lecz tych wskazanych. Nasze działania oraz współpraca z komornikiem powoduje, iż nie ogranicza on się tylko do standardowych czynności.

Windykacja terenowa

Nasze działania nie są ograniczane jedynie do kontaktu telefonicznego i e-mailowego z dłużnikami.

Gwarancją osiągnięcia maksymalnej skuteczności jest, również windykacja w terenie, którą prowadzimy. Działania terenowe prowadzone są przez detektywa lub wyspecjalizowanych pracowników i obejmują czynności, które mają na celu ustalenie majątku dłużnika oraz jego sytuację prawno-finansową (obserwacja dłużnika, wywiad środowiskowy ).

Informacje w ten sposób pozyskane wykorzystywane są przez nas między innymi w celu monitorowania skutecznej egzekucji komorniczej- poprzez wskazanie majątku oraz przedstawienie aktualnej sytuacji i działań dłużnika.

W przypadku egzekucji komorniczej zleconej nam sprawy prowadzone są równolegle działania i negocjacje z dłużnikiem mające na celu jak najszybsze odzyskanie wierzytelności – często są to działania niestandardowe. Podczas prowadzonej przez nas windykacji terenowej przestrzeganie są przepisy prawa i zachowane wysokie standardy etyczne.

Windykacja terenowa obejmuje sprawy z całego procesu odzyskiwania należności, bez wzgłedu na status przeterminowania tj.- windykacja przedsądowa, windykacja sądowa, umorzona egzekucja komornicza,