• Generała Józefa Bema 11, 31-517 Kraków
  • +48 607 693 346
  • biuro@gwarantinkaso.pl

GWARANT Inkaso

Windykacja należności

RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GWARANT INVEST Sp. Z o.o. spolka jawna z siedziba w Krakowie, ul. Bema 11, 31-517 Krakow, wpisanej do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia w Krakowie pod numerem KRS 0000383614, NIP: 6762438583, REGON: 121489680 – dalej zwany „Gwarant Inkaso” lub „Podmiot”.
2. We wszelkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych przez Gwarant Inkaso oraz korzystania z praw zwiazanych z przetwarzaniem danych nalezy kontaktowac sie pisemnie na w/w adres firmy z dopiskiem „Dane osobowe” lub za posrednictwem poczty e-mail: biuro@gwarantinkaso.pl
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.
a) w celu zawarcia i wykonania umowy (np. zlecenia, o prace, przelewu wierzytelnosci itp.) – podstawa prawna przetwarzania jest koniecznosc przetwarzania danych do podjecia dzialan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, niezbednych do zawarcia i wykonywania umowy stosownie do art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
b) celem wypelnienia obowiazkow wynikajacych z przepisow prawa, w szczegolnosci ustawy o rachunkowosci, kodeksu pracy itp., podstawa prawna przetwarzania danych jest niezbednosc przetwarzania do wypelnienia obowiazku prawnego ciazacego na Gwarant Inkaso stosownie do art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
c) w celu dochodzenia roszczen lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, zwiazanych z zawarta umowa – podstawa prawna przetwarzania danych jest niezbednosc przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
d) w celach marketingu bezposredniego – podstawe do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych. Podstawowe dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe oraz dane przekazane przez Klienta w zakresie niezbednym do zawarcia i wykonania umowy.
5. Odbiorcy danych. Dane osobowe moga byc udostepnione podmiotom powiazanym z Podmiotem lub osobom trzecim w celach, o ktorych mowa powyzej, przy czym w celach marketingowych, jezeli wyrazi Pan/Pani zgode. Pani/Pana dane osobowe moga byc przekazywane podmiotom przetwarzajacym dane osobowe na zlecenie Podmiotu m.in. dostawcom uslug IT, podmiotom przetwarzajacym dane w celu windykacji naleznosci, firmom ksiegowym, prawniczym – przy czym takie podmioty przetwarzaja dane na podstawie umowy z Gwarant Inkaso w granicach zlecenia. Pani/Pana dane osobowe moga byc udostepniane podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisu prawa.
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Co do zasady zebrane dane osobowe nie beda przekazywane do odbiorcow znajdujacych sie w panstwach trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
7. Okres przez ktory dane beda przechowywane. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane do momentu przedawnienia roszczen z tytulu umowy/ swiadczenia uslug lub do momentu wygasniecia obowiazku przechowywania danych wynikajacego z przepisow prawa, w szczegolnosci obowiazku przechowywania dokumentow ksiegowych dotyczacych umowy. Tam, gdzie Podmiot przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes, dane osobowe nie beda przetwarzane dla okreslonego celow jezeli zglosi Pan/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jesli Podmiot przetwarza dane osobowe w oparciu o Pani/Pana zgode, dane te beda przetwarzane do momentu jej wycofania.
8. Prawa osoby, ktorej dane dotyczy. Przysluguje Pani/Panu prawo dostepu do swoich danych osobowych, zadania ich sprostowania (poprawienia), do ich usuniecia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysluguje Pani/Panu prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawa przetwarzania jest zgoda. Cofniecie zgody nie ma wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysluguje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim dane osobowe sa przetwarzane w celu wykonywania umowy / swiadczenia uslug lub przetwarzane na podstawie zgody. Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrona danych osobowych.
9. Zrodlo pochodzenia danych. Jezeli Pani/Pana dane osobowe nie zostaly nam przekazane bezposrednio od Pani/Pana, oznacza to, ze Podmiot uzyskal je ze zrodel publicznie dostepnych.
10. Podanie danych osobowych w zwiazku z zawierana umowa jest zawsze dobrowolne, ale moze byc konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest mozliwe np. swiadczenie uslug, udzielenie pelnomocnictwa, wystawienie faktury itp. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.
11. W procesie przetwarzania danych osobowych Gwarant Inkaso nie podejmuje decyzji w sposob zautomatyzowany.

Polityka prywatności i plików cookies

Ochrona prywatnosci naszych Klientow, w tym bezpieczenstwo dotyczacych ich danych osobowych i innych informacji, jest jednym z naszych priorytetow. Zalezy nam, by osoby korzystajace z naszego portalu mialy poczucie bezpieczenstwa oraz komfortu wynikajacego z przeswiadczenia, ze reguly polityki prywatnosci gwarantuja przetwarzanie powierzonych nam informacji zgodnie z deklarowanym celem i chronia je przed naduzyciami. Zapewnianie kompleksowego bezpieczenstwa w zakresie prywatnosci, w tym wdrozona polityka ochrony danych, to dla nas wiecej niz tylko obowiazek wynikajacy z norm prawnych, wszak to takze wyraz jakosci oferowanych uslug.

Administrator doklada nalezytej starannosci w celu ochrony interesow osob, ktorych dane dotycza, a w szczegolnosci zapewnia, iz dane osobowe sa przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celow i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celow, w jakich sa przetwarzane; przechowywane w postaci umozliwiajacej identyfikacje osob, ktorych dotycza, nie dluzej niz jest to niezbedne do osiagniecia celu przetwarzania.

Wiecej informacji na temat Administratora danych osobowych i zasad przetwarzania danych osobowych mozna znalezc w zakladce kontakt.

Pragniemy poinformowac, ze w zwiazku z korzystaniem z naszej witryny internetowej, Administrator moze poprosic Cie o udostepnienie danych osobowych w celu zarejestrowania sie w internetowym portalu przedsiebiorstwa jako formy zmierzajacej do zawarcia umowy uslugi stanowiacej przedmiot oferty, w tym ustalenia warunkow niezbednych do realizacji zlecenia. Przekazanie ich jest zawsze dobrowolne, a zebrane w ten sposob dane wykorzystamy wylacznie w celach kontaktowych zwiazanych z zawarciem i wykonaniem umowy.

Gromadzone dane sa wykorzystywane wylacznie do celow okreslonych w niniejszej polityce. Dostep do danych osobowych ma Administrator oraz upowaznieni pracownicy lub wspolpracownicy. Wszyscy pracownicy i wspolpracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

Polityka prywatnosci dotyczy tylko niniejszej strony internetowej. Korzystajac z niniejszego serwisu mozesz pobierac prezentowane w nim materialy wylacznie do wlasnych, prywatnych i niekomercyjnych celow zwiazanych z zawarciem i wykonaniem umowy, pod warunkiem, ze zachowasz w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczace zastrzezonego charakteru takich materialow. Bez pisemnego upowaznienia udzielonego przez administratora nie wolno rozprowadzac, przesylac, modyfikowac, zamieszczac na innych stronach ani wykorzystywac zawartosci strony do celow publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstow i zdjec.

Portal wykorzystuje pliki „cookies”, ktore pozwalaja na zapamietanie wybranych informacji o jego uzytkownikach i ich preferencjach. Przy pierwszej wizycie na stronie Serwisu uzytkownik jest informowany o uzywaniu plikow cookies. Pozostajac na stronie uzytkownik akceptuje stosowanie plikow cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie uzytkownikow ustawien przegladarki jest rownoznaczny z wyrazeniem zgody na uzycie plikow cookies. Za ich pomoca nie sa jednak przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, a jedynie informacje pozwalajace na dopasowaniu portalu do potrzeb uzytkownikow, tworzenie statystyk ogladalnosci podstron portalu oraz dostosowanie czesci informacji wyswietlanych w portalu i na stronach partnerskich do zainteresowan uzytkownika.

Dodatkowo nasz serwis moze korzystac z wtyczek portali spolecznosciowych takich jak Google, Facebook, Twitter oraz innych aplikacji typu Google Analytics i Google CSE, ktore ustawiaja i przetwarzaja pliki „cookies” zgodnie z wlasna polityka prywatnosci.

Uzytkownik, ktory nie zyczy sobie wykorzystywania plikow „cookies” w opisany powyzej sposob, ma mozliwosc skonfigurowania ustawien swojej przegladarki internetowej w sposob uniemozliwiajacy przechowywanie wspomnianych plikow w pamieci komputera. W kazdej chwili moze je rowniez osobiscie usunac wykonujac wlasciwe dzialania przy pomocy swojego komputera.. W celu zapoznania sie ze szczegolowa instrukcja postepowania prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta uzywanej przegladarki internetowej.

Administrator przetwarza takze tzw. dane eksploatacyjne tj. dane charakteryzujace sposob korzystania przez uzytkownika z serwisu obejmujace oznaczenia identyfikujace uzytkownika nadawane na podstawie danych osobowych, o ktorych mowa powyzej, oznaczenia identyfikujace zakonczenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z ktorego korzystal uzytkownik, informacje o rozpoczeciu, zakonczeniu oraz zakresie kazdorazowego korzystania z serwisu, informacje o skorzystaniu przez uzytkownika z serwisu. Dane eksploatacyjne sa przetwarzane wylacznie w celach statystycznych i swiadczenia i rozwijania serwisu.
Dane eksploatacyjne przechowywane sa w specjalnej strefie bezpieczenstwa i maja do nich dostep tylko i wylacznie osoby upowaznione przez Administratora, zobowiazane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy, przy czym na gruncie obowiazujacych przepisow Administrator moze zostac zobowiazany do wydania danych eksploatacyjnych (w tym w szczegolnosci numeru IP komputera) uprawnionym organom panstwa na potrzeby prowadzonych przez nie postepowan.

Powyzsze zasady moga ulec w przyszlosci zmianom. O wszelkich zmianach uzytkownicy zostana zawsze poinformowani z wyprzedzeniem na portalu w zakladce polityka prywatnosci. Wszelkie pytania i uwagi dotyczace warunkow korzystania z portalu oraz ochrony prywatnosci jego uzytkownikow mozna przekazac do Administratora korzystajac z danych podanych w zakladce kontakt.

Niniejsza polityka prywatnosci ma charakter informacyjny, co oznacza, ze nie jest ona zrodlem obowiazkow dla Klientow.