Wywiad gospodarczy

Na potrzeby naszych klientów prowadzimy także wywiad gospodarczy, który polega na zdobywaniu informacji dotyczących sytuacji prawnej i finansowej przedsiębiorstw lub osób fizycznych. Uzyskane w ten sposób informacje ograniczają ryzyko przy nawiązywaniu kontaktów handlowych i podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych.

Zakres działalności, w który wchodzą czynności sprawdzające firmę Państwa kontrahenta to między innymi:

  • badanie kontrahentów w bazach i rejestrach KRD, BIG, BIK oraz giełdach wierzytelności,
  • ustalenie stanu majątkowego kontrahenta – prawa własności do nieruchomości,
  • badanie wiarygodności płatniczej, płynności finansowej, rzetelności w kontaktach handlowych,
  • ustalenie powiązań kapitałowych oraz osobowych kontrahenta,
  • wywiad w miejscu zamieszkania lub działalności kontrahenta, opinia
    w środowisku.

Na Państwa życzenie dostarczamy pełny raport weryfikacji kontrahenta.