Monitoring płatności

Gwarant Inkaso stworzył nowoczesne i unikalne na rynku narzędzie monitoringu płatności system – Gwarant Inkaso.

Aplikacja to platforma internetowa za pomocą, której po uzyskaniu dostępu mają Państwo:

  • możliwość wprowadzenia płatności lub wierzytelności do systemu z poziomu strony www,
  • pełny podgląd do wprowadzonych zleceń, a w przypadku wystąpienia zaległości status,
  • przeterminowania oraz informacji na temat podjętych przez Gwarant Inkaso działań i postępów w sprawie,
  • pełny podgląd do rozliczeń, historii sprawy,
  • bieżącą wymianę informacji poprzez komunikator systemowy przy wprowadzonym zleceniu,
  • możliwość wprowadzenia do systemu skanów dokumentacji dotyczącej zlecenia.

Nasza firma nadzoruje terminy spłat co powoduje, iż dłużnik reguluje je w pierwszej kolejności. W dniu wystąpienia zaległości kontaktujemy się z Klientami przypominając o terminie zapłaty. Dzięki tym działaniom wyrabia się dyscyplina płatnicza wśród Klientów. Jeśli pomimo tych działań Klient nie spłaca długu wysyłamy wezwanie do zapłaty z ostatecznym terminem zapłaty. W przypadku braku spłaty zadłużenia rozpoczynamy procedurę windykacyjną.

Działania prewencyjne prowadzimy w taki sposób, aby nie popsuć relacji Państwa firmy z kontrahentem.