Giełda i zakup wierzytelności

Gwarant Inkaso zajmuje się zakupem wierzytelności pochodzących z obrotu gospodarczego B2B wynikających z faktur, umów oraz transakcji pomiędzy osobami fizycznymi. Oferta kupna dotyczy wierzytelności wymagalnych i niewymagalnych, należności głównych i not odsetkowych.

Zakupu wierzytelności nasza firma dokonuje na podstawie cesji wierzytelności przejmując całą należność i ryzyko związane z jej odzyskaniem.

Skupujemy wierzytelności:

  • wynikające z obrotu gospodarczego,
  • osób fizycznych wynikające z tytułu umów cywilno-prawnych, nakazów zapłaty,
  • wymagalne, których upłynął termin płatności,
  • niewymagalne (z odroczonym terminem płatności), których termin wymagalności jeszcze nie nastąpił.

Wierzytelności, które skupujemy muszą być wolne od wad prawnych, nieobciążone prawami osób trzecich, bądź zajęte przez organ egzekucyjny; bezsporne, gdzie dłużnik nie podważa zasadności roszczenia, wolne od wszelkich postępowań sądowych, w tym upadłościowego lub układowego.