Bezzaliczkowa windykacja terenowa

Celem windykacji terenowej, którą prowadzi nasza firma jest jak najszybsze odzyskanie przeterminowanych wierzytelności naszych Klientów bez wchodzenia na drogę sądową. Proces ten rozpoczynamy od sprawdzenia sytuacji majątkowej i prawnej dłużnika. Następnie nawiązujemy kontakt z dłużnikiem i negocjujemy spłaty wierzytelności ustalając harmonogram spłat długu. Działania przeprowadzamy w miejscu zamieszkania dłużnika lub w siedzibie jego firmy co pozwala nam ocenić jego rzeczywistą sytuację finansową. W negocjacji z dłużnikiem nie opieramy się na standardowych schematach lecz używamy wypracowanych i ciągle udoskonalanych metod działania.

Po zawarciu ugody nadzorujemy terminowość spłaty według ustalonych warunków
w porozumieniu. Korzyści dla wierzyciela wynikające z windykacji polubownej to brak kosztów, a przede wszystkim krótszy okres czasu odzyskania długu
w przeciwieństwie do postępowania sądowego. W przypadku odmowy dobrowolnej zapłaty zobowiązania lub w przypadku kiedy windykacja polubowna nie przynosi oczekiwanych efektów, rozpoczynamy windykację sądową.

Nasze działania nie są ograniczane jedynie do kontaktu telefonicznego i mailowego z dłużnikami.

Gwarancją osiągnięcia maksymalnej skuteczności jest windykacja w terenie, którą prowadzimy. Działania terenowe prowadzone są przez wyspecjalizowanych pracowników i obejmują czynności, które mają na celu ustalenie majątku dłużnika oraz jego sytuacje prawno-finansową np. obserwacja dłużnika, wywiad środowiskowy. Informacje w ten sposób pozyskane wykorzystywane są przez nas między innymi w celu monitorowania skutecznej egzekucji komorniczej – poprzez wskazanie majątku oraz przedstawienie aktualnej sytuacji i działań dłużnika.

W przypadku egzekucji komorniczej zleconej nam sprawy prowadzone są równolegle działania i negocjacje z dłużnikiem mające na celu jak najszybsze odzyskanie wierzytelności.

Podczas prowadzonej przez nas windykacji terenowej przestrzegane są przepisy prawa i zachowane wysokie standardy etyczne.