• Generała Józefa Bema 11, 31-517 Kraków
  • +48 607 693 346
  • biuro@gwarantinkaso.pl

GWARANT Inkaso

Windykacja należności

Monitoring

Monitoring

Gwarant Inkaso stworzył nowoczesne i unikalne na rynku narzędzie monitoringu płatności system – Gwarant Inkaso Direct.

Aplikacja to platforma internetowa, za pomocą której po uzyskaniu dostępu mają Państwo:

  • możliwość wprowadzenia płatności lub wierzytelności do systemu z poziomu strony www
  • pełny podgląd do wprowadzonych zleceń, a w przypadku wystąpienia zaległości status przeterminowania oraz informacji na temat podjętych przez Gwarant Inkaso działań i postępów w sprawie
  • pełny podgląd do rozliczeń, historii sprawy
  • bieżącą wymianę informacji poprzez komunikator systemowy przy wprowadzonym zleceniu
  • możliwość wprowadzenia do systemu skanów dokumentacji dotyczacej zlecenia

 

Monitoring płatności to działanie, które ma na celu umotywowanie i zdyscyplinowanie dłużnika do zapłaty swoich zobowiązań w ustalonym terminie. Nasza firma nadzoruje terminy spłat co powoduje, iż dłużnik reguluje je w pierwszej kolejności. W dniu wystąpienia zaległości kontaktujemy się z Klientami przypominając o terminie zapłaty. Dzięki tym działaniom wyrabia się dyscyplina płatnicza wśród Klientów. Jeśli pomimo tych działań Klient nie spłaca długu wysyłamy wezwanie do zapłaty z ostatecznym terminem zapłaty. W przypadku braku spłaty zadłużenia rozpoczynamy procedurę windykacyjną. Działania prewencyjne prowadzimy w taki sposób aby nie popsuć relacji Państwa firmy z kontrahentem.