Windykacja cel i misja


„Roszczenie windykacyjne wynika bezpośrednio z istoty prawa własności jako prawa podmiotowego o charakterze bezwzględnym. Jako że właściciel ma wyłączne prawo do posiadania, korzystania i rozporządzania rzeczą, to wszelkie naruszenia owych uprawnień dają właścicielowi prawo wystąpienia ze stosownym  roszczeniami” - Rei vindicatio

 

Powyższa zasada stosowana była już w czasach Cesarstwa Rzymskiego i jest - naszym mottem, które utwierdza nas w przekonaniu, iż nasza praca jest słuszna i ma sens.

Dlatego nasza firma zawsze będzie stała po Państwa stronie –bezdyskusyjnego prawa własności.

 

Wyślij zapytanie dotyczące sprawy