Kupno Wierzytelności

Gwarant Inkaso zajmuje się zakupem wierzytelności  pochodzących z obrotu gospodarczego B2B wynikających z faktur, umów oraz transakcji  pomiędzy osobami fizycznymi. Oferta kupna dotyczy  wierzytelności wymagalnych i niewymagalnych, należności  głównych  i not odsetkowych. Zakupu wierzytelności nasza firma dokonuje na podstawie cesji wierzytelności przejmując całą należność i ryzyko związane z jej odzyskaniem.

Skupujemy  wierzytelności;

 • wynikające z obrotu gospodarczego ,
 • osób fizycznych wynikające z  tytułu umów cywilno-prawnych ,nakazów zapłaty ,
 • wymagalne, których upłynął  termin płatności,
 • niewymagalne ( z odroczonym terminem płatności) , których termin wymagalności jeszcze nie nastąpił ,

Korzyści wynikające ze sprzedaży wierzytelności;

 • szybki dostęp do gotówki dla firm, które chcą odblokować zamrożony kapitał,
 • poprawa płynności finansowej poprzez uzyskanie ze sprzedaży dodatkowej gotówki,
 • uniknięcie ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika,
 • uniknięcie kosztów związanych z długotrwałym odzyskiwaniem należności  w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym,
 • poprawa bilansu poprzez zaksięgowanie wierzytelności na koszt uzyskania przychodu – w efekcie powoduje obniżenie podatku,  

Proces zakupu wierzytelności ;

 • weryfikacja wierzytelności , której dokonujemy do 3 dni roboczych po otrzymaniu pełnej dokumentacji,
 • wycena wierzytelności- dokonujemy wyceny przesyłając propozycję do klienta,
 • zawarcie umowy i przelew pieniędzy na Państwa konto,

Wierzytelności, które skupujemy muszą być wolne od wad prawnych, nieobciążone prawami osób trzecich, bądź zajęte przez organ egzekucyjny; bezsporne, gdzie dłużnik nie podważa zasadności roszczenia, wolne od wszelkich postępowań sądowych, w tym upadłościowego lub układowego.

W celu przygotowania  oferty  oraz wyceny wierzytelności  prosimy o przesłanie następujących dokumentów;

 • dokumenty potwierdzające wysokość oraz tytuł prawny roszczenia ( nakaz zapłaty, uznanie długu , umowa, faktura ),
 • protokół potwierdzający wykonanie usługi,
 • korespondencja z dłużnikiem ,
 • krótki opis dłużnika,

Prosimy o przesłanie w/w dokumentów na adres : biuro@gwarantinkaso.pl

Wyślij zapytanie dotyczące sprawy